Na stránky ZČU
Aktuality

Aktuality

 

SKM informuje:

Vážení studenti, 

ohledně ubytování na koleji se řiďte, prosím dle tohoto rozhodnutí rektora: 

Rozhodnutí č. 17R/2020, VII. Dočasná mimořádná krizová opatření bylo zveřejněno na stránkách legislativa.zcu.cz

také na : https://www.zcu.cz/cs/Covid19-info

          a na  

Nařízení rektora.platby na kolejích.

 

Veškeré kroky týkající se ubytování vždy vyřizujte prosím s vedoucí koleje buď telefonicky, nebo e mailem. 

 

Děkuji a přeji pevné zdraví,

Frejlachová 

 

>   

 

Upozornění pro strávníky:

Menzy,bufet Klatovská a kavárny jsou od 16.3.2020 uzavřeny do odvolání.

 

 

UPOZORNĚNÍ

Žádáme studenty a ostatní ubytované, aby v případě, že se vrátili z jakékoliv zahraniční cesty, okamžitě informovali vedoucí koleje

e - mailem, nebo telefonicky.

Kontakty jsou na www.skm.zcu.cz

Rovněž je nutné, v případě nějakých zdravotních potíží neprodleně informovat a zůstat v karanténě.

https://www.khsplzen.cz/informace/1909-doplnujici-informace-pro-obcany-plz-kraje-v-souvislosti-s-coronavirem.html

DĚKUJEME, ŽE CHRÁNÍTE  SEBE I OSTATNÍ SPOLUOBČANY

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Elektronická kniha přání a stížností 

V každé menze jsou umístěny dva QR kódy, aby bylo možné psát do elektronické Knihy přání a stížností.

kinha-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Poplatek z pobytu

Na základě novely zákona 565/1990Sb a obecně závazné vyhlášky statutárního města  Plzně č.10/2019 o místních poplatcích s účinností od 1.1.2020 jsme povinni účtovat k ubytování kratšímu než 60 dní poplatek z pobytu. Tento poplatek se odvádí městu Plzeň.
Aktuální sazba poplatků je 21,-- Kč/noc.

Plné znění vyhlášky vč. příloh na úřední desce města  Plzně.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabíjecí automaty :

 

Z důvodu rychlého odbavení u pokladen v menzách, jsme pro Vás nainstalovali nabíjecí automaty platební kartou na fakultách a v menze IV:    FEL, NTIS, menza I, menza IV. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dovolujeme si Vás, strávníky menzy 4,  pozvat na celoroční terasu. 

 

Od 17.9.2018 je možnost v bufetu FPE objednávat obědy v ISKaMu přes Můj účet.

Obědy je možné zakoupit i bez objednávky. 

 

Důležitá informace:

 Dle rozhodnutí Finančního úřadu pro Plzeňský kraj za dne 2.12.2016, č.j. 1956902/16/2300-11480-400231,


v souladu s  ustanovením   § 4  odst.1 ZoET,  nejsou tržby v rámci hlavní činnosti  evidovanou tržbou.

a ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 písmen. h) ZoET,  nejsou platby z doplňkové činnosti  evidovanou tržbou.

 

        xxxxxxxxxxxx

 

Zveme Vás do kavárny v knihovně ZČU (Univerzitní18)

Zveme Vás do kavárny v budově NTIS ZČU (Technická 8)

          xxxxxxxxxxx

Žádosti o ubytování na kolejích se nepodávají na fakultách, ale v systému ISKAM přes webové rozhraní (skm.zcu.cz, volba menu můj účet v menzách), tam kde se dělají rezervace lůžek. Termíny možnosti podání elektronických žádostí o ubytování jsou uvedeny v 

Studenti si v daných termínech podávají žádost a vybírají si, zda chtějí ubytování na kolejích v Plzni.

Informační leták pro podávání žádostí o ubytování je ke stažení zde...

Koleje a menzy pro prváky - co a jak

 

Bankovní účet pro platbu kolejného a kauce

Číslo účtu pro platbu kolejného =78887000/2700, VS = číslo vygenerované na webu ISKAM při přihlášení, SS = 7777

Platba pro cizince

Příjemce/ Beneficiary: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, Czech
Bank transfer to:
UniCredit Bank ( SWIFT address BACXCZPP )

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Želetavská 1525/1

140 92 Praha 4 - Michle 

Czech

číslo účtu/ account number 78887000  /CZK /

číslo účtu ve formátu IBAN / IBAN format of account CZ8027000000000078887000

Bank Code: 2700

Variable symbol: generated number after login to ISKAM

Specific symbol: 7777

Poplatek / Charges-details: OUR

Poplatek / Charges-details: OUR

 

 

Ceny uvedené na zveřejněném jídelním lístku menz a bufetů, jsou platné pro aktuální den od 10:30 hod.

V sekci "Můj účet v menzách", je možné vídět historii stravování dle zadání a rovněž zde můžete objednat večeři.

Nabídka pro zaměstnance - od 1.5.2009 je možné požádat o srážku ze mzdy veškeré konzumace v menzách. Tiskopis naleznete v sekci - Formuláře.