Na stránky ZČU
Koleje › Přidělené ubytování na kolejích

Žádosti o ubytování na kolejích se nepodávají na fakultách, ale v systému ISKAM přes webové rozhraní (www.skm.zcu.cz, volba menu  můj účet v menzach), tam kde se dělají rezervace lůžek. Termíny možnosti podání elektronických žádostí o ubytování  jsou uvedeny v Harmonogramu ubytování 2019/2020 . Studenti si v daných termínech podávají žádost a vybírají si, zda chtějí ubytování na kolejích v Plzni.

Informační leták pro podávání žádostí je ke stažení zde...

Popis podání žádosti a rezervace ubytování na kolejích je uveden v sekci - ubytování na kolejích

Popis způsobu přidělení je uveden v pravidlech přidělování ubytování

 

Přidělování kolejí

Stav žádosti -

Nerozhodnuto - byla podána studentem žádost o ubytování, do termínu přidělování ubytování  student nemá uhrazenou rezervační kauci a ubytování nebylo přiděleno

Uspokojená - student má  přidělené ubytování  a bude  mít možnost si  rezervovat lůžko v termínu rezervací dle harmonogramu 

Předběžně uspokojená - student má  přidělené ubytování má však splatný dluh na ubytování

 Zamítnuto - žádost studenta o ubytování byla z nějakého důvodu zamítnuta (např nedoplatky za minulé období, dluhy, student svoji žádost o ubytování zrušil atp.)

Seznam stavu žádosti najdete po prihlášení se do systému ISKAM, kde uvidíte aktuální stav žádosti.
Postup přihlášení je stejný jako při podávání žádostí. 
 
První kolo ubytování 
 
 
Druhé kolo ubytování