Na stránky ZČU
Koleje › Přidělené ubytování na kolejích

Žádosti o ubytování na kolejích se nepodávají na fakultách, ale v systému ISKAM přes webové rozhraní (www.skm.zcu.cz, volba menu  můj účet v menzach), tam kde se dělají rezervace lůžek. Termíny možnosti podání elektronických žádostí o ubytování  jsou uvedeny v harmonogramu ubytování na kolejích v sekci ubytování na kolejích. Studenti si v daných termínech podávají žádost a vybírají si, zda chtějí ubytování na kolejích v Plzni.

Informační leták pro podávání žádostí je ke stažení zde...

Popis podání žádosti a rezervace ubytování na kolejích je uveden v sekci - ubytování na kolejích

Popis způsobu přidělení je uveden v pravidlech přidělování ubytování

 

Přidělování kolejí

Stav žádosti -

Nerozhodnuto - byla podána studentem žádost o ubytování, do termínu přidělování ubytování  student nemá uhrazenou rezervační kauci a ubytování nebylo přiděleno

Uspokojená - student má  přidělené ubytování  a bude  mít možnost si  rezervovat lůžko v termínu rezervací dle harmonogramu 

Předběžně uspokojená - student má  přidělené ubytování má však splatný dluh na ubytování

 Zamítnuto - žádost studenta o ubytování byla z nějakého důvodu zamítnuta (např nedoplatky za minulé období, dluhy, student svoji žádost o ubytování zrušil atp.)

Seznam stavu žádosti najdete po prihlášení se do systému ISKAM, kde uvidíte aktuální stav žádosti.
Postup přihlášení je stejný jako při podávání žádostí.