Na stránky ZČU
Úvodní strana

Úvodní strana

Správa kolejí a menz ZČU v Plzni

Poslání kolejí

Koleje a menzy ZČU v Plzni, zajišťují ubytovací a stravovací služby pro studenty, zaměstnance a veřejnost. Jídelní lístek Menzy Bory je zde...

Statut kolejí a menz ZČU v Plzni

SKM je účelovým zařízením ZČU.

Úplný název                     Správa kolejí a menz ZČU v Plzni, Kollárova 19.

Zkrácený název              SKM

 

 

                                  Ředitelství  SKM

Ředitelka            Blanka Frejlachová, Kollárova 19, Plzeň, tel.:+420 377 63 4850

                       frejlach@skm.zcu.cz

Sekretářka       Jitka Hurtová, Kollárova 19, Plzeň, tel.:+420 377 63 4851 

                       hurtovaj@skm.zcu.cz

Tajemník          Hana Menclová, Kollárova 19, Plzeň, tel.:+420 377 63 4853

                       hmenclov@skm.zcu.cz

Provozní              Jitka Hlavatá, Kollárova 19, Plzeň, tel.:+420 377 63 4854

                       hlavataj@skm.zcu.cz

Úřední hodiny:        Po - Čt        8.00 - 12.30     13.30  -  15.00

                           Pá             8,00 - 12,30 

   

 

 

UPOZORNĚNÍ

Žádáme studenty a ostatní ubytované, aby v případě, že se vrátili z jakékoliv zahraniční cesty,

 okamžitě informovali vedoucí koleje e - mailem, nebo telefonicky.

Kontakty jsou na www.skm.zcu.cz

Rovněž je nutné, v případě nějakých zdravotních potíží neprodleně informovat a zůstat v karanténě.

https://www.khsplzen.cz/informace/1909-doplnujici-informace-pro-obcany-plz-kraje-v-souvislosti-s-coronavirem.html

DĚKUJEME, ŽE CHRÁNÍTE  SEBE I OSTATNÍ SPOLUOBČANY