Informace pro studenty

Ubytování v červenci a srpnu

Na VŠ kolejích můžete využít ubytování i v létě. Které budovy budou v provozu najdete v Harmonogramu předpokládaného otevření budov VŠ kolejí, menz a kaváren v červenci, srpnu a záři 2022. Pro ubytování kontaktujte vedoucí jednotlivých kolejí.

Žádost o VŠ kolej a platby

Přihlášení do systému ISKAM bez konta Orion

Pokud ještě nemáte vyřízené Orion konto přihlásíte se do systému ISKAM (ubytování a stravování):

příjmení (login)        rodné číslo (heslo)         Pro přístup do systému ISKAM zvolte: iskam-web.zcu.cz/login

 

Kauce za ubytování           Výše kauce: 2 500,- Kč

  • Číslo účtu:  78887000/2700
  • Variabilní symbol: číslo vygenerované na webu ISKAM po vašem přihlášení (příp. celé rodné číslo)
  • Specifický symbol: 7777

Zahraniční studenti (international students)